Contact opnemen?085 06 06 069

Wat kan ik doen als Defensie te laat beslist over mijn rekest of bezwaar?

De overheid en dus ook Defensie moet op tijd een beslissing nemen op uw rekest/aanvraag of bezwaar. Vaak heeft u recht op een dwangsom als de overheid niet op tijd beslist. Ook kunt u via de rechter een besluit afdwingen.

Beslistermijn voor aanvragen
De overheid moet binnen een vastgestelde periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Deze periode heet de beslistermijn. Voor sommige aanvragen ligt de beslistermijn vast in de wet. Is er geen wettelijke termijn voor uw aanvraag? Dan geldt een ‘redelijke termijn’. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Een redelijke termijn kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn bekendmaken.

Beslistermijn voor bezwaren
Een voorbeeld van een bezwaar is een bezwaar tegen een functietoewijzing. Er is een wettelijke termijn waarin de overheid op uw bezwaar moet reageren. In de meeste gevallen is dit 6 weken. Bij inschakeling van een bezwaarschriftenadviescommissie is dit doorgaans 12 weken.

Uitstel beslistermijn
De beslistermijn kan in de meeste gevallen verlengd worden met maximaal 6 weken. Dit kan als de overheid meer informatie nodig heeft, bijvoorbeeld van een buitenlandse instantie. De overheid moet u hierover informeren.

Recht op dwangsom
Beslist de overheid niet op tijd? Dan heeft u recht op een dwangsom. Dit is een geldbedrag. Voordat u recht heeft op een dwangsom moet u de overheid in gebreke stellen. Dit is een brief waarin u aangeeft dat de beslistermijn is verstreken. Dit kan op de volgende manier:

1. stel een ingebrekestellingbrief op;
2. print de brief uit;
3. stuur de brief naar het orgaan waar de aanvraag of het bezwaarschrift in behandeling is.

De overheid heeft dan 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Gebeurt dat niet, dan gaat de dwangsom automatisch lopen. Ook kunt u een besluit afdwingen via de rechter door direct beroep in te stellen.

Hoogte dwangsom
De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de duur van de vertraging. Als de dwangsom gaat lopen gelden de volgende bedragen:
– € 23 per dag voor de eerste 2 weken;
– € 35 per dag voor de volgende 2 weken;
– € 45 per dag voor de overige dagen.

De dwangsom loopt uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1442.

Geen recht op dwangsom bij Wob-verzoek
Sinds 2016 is het recht op een dwangsom bij Wob-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur) afgeschaft.

Direct beroep instellen
Vanaf het moment dat de dwangsom gaat lopen kunt u ook direct beroep instellen bij de rechter. Het is niet nodig om eerst bezwaar te maken bij de overheidsinstelling die moet beslissen. Verklaart de rechtbank uw beroep gegrond? Dan moet de overheidsinstelling binnen 2 weken alsnog beslissen.

 • Home
 • Over ons
 • Rechtsgebieden
 • Onze mensen
 • Nieuws
 • Contact
 • Zaak aanmelden
 • Neem contact met ons op

  Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 085 06 06 069!

  We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

  Ik ga akkoord Lees meer