Contact opnemen?085 06 06 069

Militaire Kamer

Militair strafrecht
Een Nederlandse militair die zich, waar ook ter wereld, misdraagt, staat terecht bij de militaire kamer van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Daarbij gaat het om personen die nog militair zijn of personen die ten tijde van het strafbaar feit militair waren. De rechtbank Gelderland heeft een militaire kantonrechter, een militaire politierechter en een meervoudige militaire kamer.

Ook tuchtrecht
De militaire kamer behandelt ook de hoger beroepen in tuchtzaken. Hierbij staat de Wet Militair Tuchtrecht centraal. In deze wet is een aantal gedragingen vastgelegd, zoals ‘als militair onzorgvuldig de taak verrichten’ en ‘het handelen in strijd met gegeven dienstvoorschriften’. Als een militair deze gedragingen overtreedt kan zijn commandant een straf opleggen. Als de militair het niet eens is met de straf van de commandant kan hij bij zijn meerdere in beklag gaan. Als de militair het met die uitspraak ook niet eens is, kan hij beroep instellen bij de militaire kamer.

Enkelvoudig of meervoudig?
De militaire kantonrechter behandelt overtredingen. De militaire politierechter behandelt de minder complexe misdrijven die door een militair zijn begaan. Deze enkelvoudige rechters zijn burgerrechters.
De meervoudige militaire kamer van de rechtbank behandelt complexe strafzaken. De kamer bestaat uit drie rechters: twee burgerrechters waarvan er één voorzitter is en een militair lid. De vroegere krijgsraad sprak recht met twee officieren van de krijgsmacht en één rechter. Het burgerlijk element in de berechting van militairen is door deze verandering versterkt.
De militaire leden zijn ook rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Gelderland en treden ook op als burgerrechter in strafzaken. Militaire leden kunnen na het verlaten van de dienst pas na twee jaar als rechter deelnemen aan de berechting van militairen. Militaire leden worden bij Koninklijk Besluit benoemd voor vier jaar en zijn eenmalig voor vier jaar hernoembaar.
Het hoger beroep in militaire zaken wordt behandeld door de militaire kamer van het gerechtshof in Arnhem.

‘Gewone’ of militaire delicten?
Een militair kan een ‘gewoon’ of een militair strafbaar feit plegen. ‘Gewone’ strafbare feiten staan o.a. in het Wetboek van Strafrecht beschreven. Voor militaire strafbare feiten geldt het Wetboek van Militair Strafrecht. Voorbeelden zijn ‘ongeoorloofde afwezigheid’, ‘het niet opvolgen van dienstbevel’, ‘wachtdelicten’ en ‘dienstweigering’. Voor beide categorieën strafbare feiten komen militairen voor de militaire kamer.

(Bron: Rechtspraak)

 • Home
 • Over ons
 • Rechtsgebieden
 • Onze mensen
 • Nieuws
 • Contact
 • Zaak aanmelden
 • Neem contact met ons op

  Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 085 06 06 069!

  We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

  Ik ga akkoord Lees meer