Contact opnemen?085 06 06 069

Wat doet Koninklijke Marechaussee precies?

De Koninklijke Marechaussee waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De Koninklijke Marechaussee is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt.

De marechaussee heeft 3 hoofdtaken: grenspolitietaak; bewaken en beveiligen; internationale en militaire politietaken.

1. Grenspolitie
De marechaussee controleert het grensverkeer van personen en bestrijdt criminaliteit die zich niet laat tegenhouden door grenzen. Op alle plaatsen waar dit voor de Nederlandse Staat van belang is. In Nederland doet de marechaussee dit door het bewaken van de Europese buitengrens op vliegvelden, in zeehavens en langs de kust. Daarnaast ook bij de binnengrenzen van het Schengengebied door Mobiel Toezicht Veiligheid. Door deelname in het Europese agentschap voor grensbewaking Frontex levert de marechaussee een belangrijke bijdrage aan het bewaken van de Europese buitengrens in andere Europese lidstaten

Rechercheurs van de marechaussee doen onderzoek naar strafbare feiten die naar voren komen tijdens het uitvoeren van de grenspolitietaak. Zo onderzoeken ze criminele organisaties die zich richten op mensensmokkel en mensenhandel. Migratiecontrolehonden van de marechaussee helpen bij het opsporen van verstopte personen (verstekelingen) in bijvoorbeeld vrachtwagens en bussen die de grenzen passeren.

2. Bewaken en beveiligen
De marechaussee beveiligt belangrijke objecten en personen. De pelotons Hoog Risico Beveiliging bewaken en beveiligen objecten in Nederland met een verhoogde dreiging op aanslagen. De marechaussee beschermt ook de burgerluchtvaart tegen terrorisme, drugs- en mensensmokkel. Bewakingshonden helpen bij het beveiligen van objecten, gebouwen, luchthavens, militaire terreinen en voertuigen.

3. Internationale en militaire politietaken
De Koninklijke Marechaussee treedt op als politie voor alle Defensieonderdelen. Daarom zijn er marechausseebrigades en –posten gevestigd bij kazernes, militaire vliegbases, de marinehavens en bij onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht in het buitenland. De marechaussee treedt ook op als politie voor alle in Nederland verblijvende buitenlandse strijdkrachten en er werken marechaussees bij internationale militaire hoofdkwartieren. Marechausseevoertuig.

Militaire politie
De militaire politietaak van de marechaussee is preventief en dienstverlenend en reactief. Preventief en dienstverlenend zijn bijvoorbeeld patrouilles, verkeersdiensten, ordemaatregelen bij oefeningen, het geven van advies en voorlichting aan commandanten en hun personeel en het escorteren van colonnes. De reactieve taak is gericht op naleving van de Wegenverkeerswet, de milieuwetgeving en de opsporing van strafbare feiten, gepleegd door militairen (ook in hun vrije tijd). Marechausseerechercheurs onderzoeken deze strafbare feiten.

De Brigade Caribisch Gebied van de marechaussee voert politietaken uit voor de Nederlandse militairen, de militairen van de Curaçaose en Arubaanse militie en op de militaire locaties in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Militaire missies en politiemissies
Nederlandse militairen werken over de hele wereld bij gewapende conflicten of om de vrede te bewaren. Daarbij zijn vrijwel altijd marechaussees aanwezig. Zij zijn ook in het buitenland de politie voor militairen en behandelen dus onder meer overtredingen en ongelukken waar militairen bij betrokken zijn. De marechaussee helpt tijdens een politiemissie bij de wederopbouw van de politieorganisatie in het missiegebied. Ze nemen het functioneren van de lokale civiele politie waar en trainen en adviseren de functionarissen.

Bijstand
Om een einde te maken aan een levensbedreigende situatie is soms de inzet van speciale eenheden van politie en marechaussee nodig. De Dienst Speciale Interventies van de Nationale Politie, waar de marechaussee ook deel van uitmaakt, kan bijvoorbeeld optreden als arrestatieteam of om een gijzeling te beëindigen. De bijstandseenheden van de marechaussee handhaven de openbare orde als inzet van de Mobiele Eenheid niet meer voldoende is. Bijvoorbeeld bij grof geweld of grote (terreur)dreiging. Wereldwijd ondersteunen de eenheden lokale politiekorpsen na een ramp of conflict.

Marechausseetaak in wet vastgelegd
De taken van de Koninklijke Marechaussee staan in de wet:
– artikel 4 van de Politiewet 2012;
– artikel 5 van de Veiligheidswet BES.

(Bron: Koninklijke Marechaussee)

 • Home
 • Over ons
 • Rechtsgebieden
 • Onze mensen
 • Nieuws
 • Contact
 • Zaak aanmelden
 • Neem contact met ons op

  Vul onderstaand formulier in of bel direct naar 085 06 06 069!

  We gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk kunt gebruiken. Als u deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat u dat goed vindt.

  Ik ga akkoord Lees meer